Lớp học hòa giải tại ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020

Trong ngày 11/11/2020, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã giảng dạy chương trình đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải cho lớp POHE Luật Kinh doanh K59 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020
Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020

Sau khi giới thiệu chung về hòa giải thương mại, LS. Nguyễn Hưng Quang đã đi sâu phân tích và trình bày về các kỹ năng của hòa giải viên, luật sư trong hòa giải. Đối với từng nội dung lý thuyết về nguyên tắc, phương pháp và cách tiếp cận hòa giải, các sinh viên đều tham gia vào những phần trò chơi, thực hành thú vị.

Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020
Phần thực hành phiên hòa giải của các bạn sinh viên
Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020
Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020

Trong buổi chiều, các sinh viên được theo dõi một phiên hòa giải mô phỏng dựa trên một tình huống hòa giải giả định. Phần thực hành diễn ra một cách sôi nổi, gay cấn và sau nhiều nỗ lực đàm phán, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Kết thúc phiên hòa giải, LS. Nguyễn Hưng Quang cũng đưa ra những nhận xét chi tiết, khách quan và chia sẻ mang tính thực tiễn trong hòa giải. 

Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020
Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020
Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020
Lớp học về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020

Thông qua đó, các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu về phương thức giải quyết tranh chấp này và phần nào nắm được vai trò, kỹ năng cần có của hòa giải viên, luật sư khi tham gia hòa giải.

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận