Dịch vụ hoà giải trực tuyến

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ các bên mong muốn được hoà giải tranh chấp một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, VICMC thông báo về việc thực hiện các thủ tục hòa giải trực tuyến.

Quy trình hoà giải trực tuyến tại Trung tâm Hòa giải Thương mại quốc tế Việt Nam VICMC

Lợi ích cho các bên

 • Tiết kiệm chi phí giải quyết tranh chấp cho các bên, đặc biệt là các bên ở các thành phố khác nhau và ở các quốc gia khác nhau (chi phí đi lại, chi phí logistics cho các phiên hòa giải…)
 • Thời gian hòa giải linh hoạt
 • An toàn trong bối cảnh đại dịch
 • Kết quả giải quyết tranh chấp là Biên bản kết quả hòa giải vẫn được thể hiện dưới hình thức văn bản theo để có giá trị thi hành.

Các đảm bảo của VICMC

 • Sử dụng nền tảng trực tuyến an toàn, tin cậy với mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption), đảm bảo vấn đề bảo mật, đồng thời dễ dàng sử dụng đối với người dùng;
 • Có hướng dẫn cụ thể của VICMC đối với HGV và các bên tranh chấp để thực hiện các thủ tục hòa giải và phiên hòa giải trực tuyến an toàn, hiệu quả.

Các hỗ trợ của Ban thư ký VICMC

 • Hỗ trợ riêng về kỹ thuật với từng bên để các bên sẵn sàng sử dụng công nghệ và nền tảng trực tuyến được sử dụng;
 • Thực hành phần mềm và kiểm tra kỹ thuật cho mỗi Bên trước khi các Bên tiến hành phiên hòa giải trực tuyến;
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình hòa giải, đặc biệt là tại phiên hòa giải trực tuyến (nếu được yêu cầu).

Điều kiện đối với các Bên

 • Xác nhận đồng ý thực hiện quy trình hòa giải trực tuyến và các phiên hòa giải trực tuyến với Ban thư ký VICMC;
 • Đảm bảo kết nối internet hiệu quả với máy tính có camera và loa ( âm thanh rõ ràng, hình ảnh rõ nét, ánh sáng đầy đủ, băng thông tốt);
 • Có cam kết bằng văn bản từ các bên rằng các bên sẽ không ghi lại âm thanh hoặc video, cũng như không chụp ảnh màn hình và không chia sẻ phiên hòa giải trực tuyến với bên nào khác mà chưa được tất cả các bên đồng ý.

Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây

I. Các bên tranh chấp

1. Bên yêu cầu hoà giải ("Bên yêu cầu")

2. Bên khác trong vụ tranh chấp (“Bên còn lại”)

II. Tóm tắt nội dung tranh chấp

III. Yêu cầu của Bên yêu cầu

IV. Các đề xuất của Bên yêu cầu

V. Đề xuất Hòa giải viên

Bên yêu cầu có thể đề xuất Hoà giải viên Trung tâm Hòa giải Thương mại quốc tế Việt Nam (“VICMC”) (hoặc) Bên yêu cầu đề nghị Trung tâm chỉ định Hòa giải viên (có thể nêu tiêu chí mà Bên yêu cầu đưa ra).
Bên yêu cầu có thể đề xuất Hòa giải viên thương mại vụ việc do Sở Tư pháp tỉnh/Thành phố công bố. Trong trường hợp Hòa giải viên không nằm trong danh sách Hòa giải viên của Trung tâm, xin đề nghị Bên yêu cầu gửi kèm CV Hòa giải viên được Bên yêu cầu đề xuất.

Các tài liệu liên quan

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 10 files.
Chỉ upload file:
 • – tài liệu định dạng pdf
 • – hoặc file ảnh định dạng jpg hoặc png
 • – hoặc nén các tài liệu thành file zip