Dịch vụ hoà giải

Hòa giải tranh chấp thương mại

VICMC cung cấp dịch vụ hòa giải chuyên nghiệp, hiệu quả và độc lập, giúp các bên tiết kiệm thời gian, chi phí, giữ gìn mối quan hệ và bảo mật.

Dịch vụ hoà giải trực tuyến

Thực hiện hòa giải qua không gian trực tuyến là phương pháp an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.