Dịch vụ hoà giải

dịch vụ hoà giải của Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hòa giải tranh chấp thương mại

VICMC cung cấp dịch vụ hòa giải chuyên nghiệp, hiệu quả và độc lập, giúp các bên tiết kiệm thời gian, chi phí, giữ gìn mối quan hệ và bảo mật.

Dịch vụ hòa giải trực tuyến

Thực hiện hòa giải qua không gian trực tuyến là phương pháp an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. 

Dịch vụ về ban phòng ngừa, hoà giải và phân xử tranh chấp (DB)

VICMC cung cấp dịch vụ chỉ định thành viên DB, đảm bảo các tiêu chí tại các mẫu hợp đồng quốc tế hay tại Hồ sơ mời thầu. 

địa điểm hoà giải tại VICMC

Dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng hòa giải

VICMC luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, tập huấn về hòa giải.