Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng

Mục đích thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website: https://vicmc.vn/ bao gồm: Họ tên hoặc Tên Công ty, Email. Đây là các thông tin bắt buộc mà VICMC cần bạn cung cấp để chúng tôi có thể kịp thời liên hệ xác nhận khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Hòa giải trực tuyến trên Website.

Bên cạnh đó, để tiến hành việc giải quyết tranh chấp của bạn theo thủ tục hòa giải trực tuyến một cách nhanh chóng, chúng tôi có thể được cung cấp các thông tin khác (không bắt buộc) liên quan đến vụ việc tranh chấp của bạn. Chúng tôi lưu trữ những thông tin này nhằm phục vụ việc giải quyết vụ việc tranh chấp của bạn. Thông tin cá nhân của bạn cũng như các dữ liệu, tài liệu về vụ việc tranh chấp của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ vĩnh viễn hoặc một thời gian ngắn hơn theo pháp luật quy định tại từng thời điểm.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp cần thiết và có sự chấp thuận của bạn, hoặc trong trường hợp pháp luật có yêu cầu.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý an toàn. Chỉ có bộ phận thư ký, hòa giải viên có có liên hoặc nhân lực trong điều kiện tiếp cận giới hạn đến dữ liệu tiếp cận. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành và pháp luật trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân hoặc tài liệu của bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết để thực hiện các trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin

Sự chấp thuận

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người sử dụng

An toàn dữ liệu

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người sử dụng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Hiệu lực

Liên hệ

TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM
Thành viên của Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

HÀ NỘI:
P612, Nhà D, Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại Giao, 69 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tp. HỒ CHÍ MINH
Lầu 6, Toà nhà Mê Linh Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: secretariat@vicmc.vn
Điện thoại: 848-6239 9188