MBA. LS. Nguyễn Hưng Quang

Hòa giải viên Nguyễn Hưng Quang
Chức danh
 • Chủ tịch VICMC
Cơ quan công tác
 • Luật sư sáng lập và điều hành, Công ty luật NHQuang & Cộng sự
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội (1996)

  Chứng chỉ luật sư (1998)

  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản trị kinh doanh (Vương quốc Bỉ) (2008)

  Quản tài viên (2017)

  Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo hoà giải viên do Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) (2018)
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Nghệ thuật
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Sở hữu trí tuệ
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Hàng không
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Y tế và Dược phẩm
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Dệt may và da giày
 • Năng lượng
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV