Hòa giải trực tuyến – Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng

Hội thảo "Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến"

Hội thảo “Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến” có sự tham gia của đại diện Viện Khoa học pháp lý, đại diện Cục Bổ trợ Tư pháp cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực trọng tài trực tuyến, hòa giải trực tuyến, thương mại điện tử.

HGV Nguyễn Hưng Quang trình bày trong Hội thảo "Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến"
HGV Nguyễn Hưng Quang trình bày trong Hội thảo “Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến”

Xuyên suốt Hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi về cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài và hòa giải trực tuyến cũng như những khó khăn, trở ngại để phát triển cơ chế này. Trong đó, bốn yếu tố cơ bản được đưa ra là: văn hóa, kinh tế, thể chế và kỹ thuật.

HGV Hà Công Anh Bảo trình bày trong Hội thảo "Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến"
HGV Hà Công Anh Bảo trình bày trong Hội thảo “Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến”

Những ưu điểm và tiềm năng phát triển của giải quyết tranh chấp trực tuyến hiện tại và trong tương lai là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, cách vận hành của phương thức này sẽ ra sao; liệu có cần thiết sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hay điều cần thay đổi chính là nhận thức của các doanh nghiệp, người thực hành luật, cơ quan nhà nước. Đây đều là những câu hỏi còn bỏ ngỏ, cần có nhiều nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của thế giới cũng như thực tiễn áp dụng của Việt Nam để đưa ra câu trả lời phù hợp nhất.

Hy vọng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan nhà nước, các trung tâm trọng tài, trung tâm hòa giải, cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến sẽ có cơ hội phát triển trong tương lai gần.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ hòa giải trực tuyến của VICMC tại đây: http://www.vicmc.vn/vicmc-thong-bao-ve-viec-trien-khai-dich-vu-hoa-giai-truc-tuyen.html

Ảnh: Dung Le

Xem các bài viết khác tại: https://vicmc.vn/tri-thuc/

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận