Giới thiệu chung

Là trung tâm hòa giải thương mại đầu tiên được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập vào ngày 20/12/2018, Trung tâm hòa giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã nhanh chóng đi vào hoạt động nhằm mục đích đem đến cho cộng đồng kinh doanh thêm một phương án giải quyết tranh chấp lựa chọn. Ngoài việc thực hiện các hoạt động về hòa giải thương mại, VICMC còn chú trọng các hoạt động đào tạo, tập huấn về hòa giải.

VICMC có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và chi nhánh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hoà giải viên của VICMC được đào tạo chuyên sâu và cấp chứng nhận bởi các tổ chức hoà giải hàng đầu thế giới. VICMC luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu cung cấp cho cộng đồng kinh doanh các dịch vụ giải quyết tranh chấp bằng hòa giải một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và quản lý của VICMC bao gồm:

  • Đại hội Hòa giải viên
  • Hội đồng Sáng lập và Ban Cố vấn
  • Ban Điều hành
  • Ban Thư ký và Người đại diện theo pháp luật

Hội đồng sáng lập

Hòa giải viên Nguyễn Hưng Quang
MBA. LS. Nguyễn Hưng Quang
MBA.LS. Vũ Thị Quế
Hòa giải viên Nguyễn Bá Sơn
TS. LS. Nguyễn Bá Sơn
Mediator Nguyen Minh Hang
PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng
Hòa giải viên Lương Văn Lý
ThS. LS. Lương Văn Lý

Ban điều hành

Ban Điều hành gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và Uỷ viên điều hành. Số lượng thành viên Ban Điều hành có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Sáng lập tùy theo nhu cầu công việc từng thời kỳ.

Hòa giải viên Nguyễn Hưng Quang
MBA. LS. Nguyễn Hưng Quang
MBA.LS. Vũ Thị Quế
Mediator Nguyen Minh Hang
PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng
Hòa giải viên Lương Văn Lý
ThS. LS. Lương Văn Lý

Ban thư ký

Ban Thư ký được thành lập để thực hiện các công việc hỗ trợ chuyên môn cho VICMC. Ban Thư ký sẽ trực tiếp điều hành quản lý văn phòng và thực hiện các yêu cầu của Hòa giải viên trong quá trình giải quyết tranh chấp theo Quy tắc Hòa giải của VICMC. Đứng đầu Ban thư ký là Tổng Thư ký.

Mediator Nguyen Minh Hang
PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng
Mediator Le Hung Long
Lê Hưng Long
Nguyễn Phương Thảo Uyên