Điều khoản sử dụng dịch vụ Hòa giải trực tuyến

Về dịch vụ Hòa giải trực tuyến của VICMC

Là trung tâm hòa giải thương mại đầu tiên được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập vào ngày 20/12/2018, Trung tâm hòa giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã nhanh chóng đi vào hoạt động nhằm mục đích đem đến cho cộng đồng kinh doanh thêm một phương án giải quyết tranh chấp lựa chọn. Ngoài việc thực hiện các hoạt động về hòa giải thương mại, VICMC còn chú trọng các hoạt động đào tạo, tập huấn về hòa giải.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ các bên mong muốn được hoà giải tranh chấp một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, VICMC đã thông báo về việc thực hiện các thủ tục hòa giải trực tuyến.

Về việc gửi Yêu cầu Hòa giải trực tuyến và cung cấp thông tin cá nhân

Khi bạn điền Yêu cầu hòa giải trực tuyến, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin bắt buộc về: Tên Công ty, Email. Các thông tin và dữ liệu khác (thông tin doanh nghiệp; mô tả và giá trị tranh chấp, yêu cầu liên quan đến tranh chấp; thời hạn, ngôn ngữ, địa điểm, cách tính phí; hòa giải viên; tài liệu đính kèm) có thể được yêu cầu nhưng không bắt buộc. Việc cung cấp đầy đủ thông tin sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tiến hành giải quyết Yêu cầu hòa giải trực tuyến của bạn thuận lợi hơn.

Bằng việc chấp nhận gửi Yêu cầu hòa giải trực tuyến, bạn đồng ý cho chúng tôi được thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thông tin cá nhân của bạn phù hợp với quy định nêu tại đây và quy định pháp luật có liên quan.

Về thủ tục Hòa giải trực tuyến

Sau khi điền thông tin theo biểu mẫu Yêu cầu hòa giải trực tuyến và ấn “Gửi yêu cầu”, Yêu cầu hòa giải trực tuyến của bạn sẽ được VICMC tiếp nhận và giải quyết theo Quy tắc hoà giải của VICMC. Bạn nên đọc kỹ Quy tắc hòa giải, biểu phí hòa giải như được đăng tải công khai và rõ ràng trên website của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ nào từ VICMC, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ như nêu ở dưới đây.

Về mục đích thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website: https://vicmc.vn/ bao gồm: Họ tên hoặc Tên Công ty, Email. Đây là các thông tin bắt buộc mà VICMC cần bạn cung cấp để chúng tôi có thể kịp thời liên hệ xác nhận khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Hòa giải trực tuyến trên Website.

Bên cạnh đó, để tiến hành việc giải quyết tranh chấp của bạn theo thủ tục hòa giải trực tuyến một cách nhanh chóng, chúng tôi có thể được cung cấp các thông tin khác (không bắt buộc) liên quan đến vụ việc tranh chấp của bạn. Chúng tôi lưu trữ những thông tin này nhằm phục vụ việc giải quyết vụ việc tranh chấp của bạn. Thông tin cá nhân của bạn cũng như các dữ liệu, tài liệu về vụ việc tranh chấp của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ vĩnh viễn hoặc một thời gian ngắn hơn theo pháp luật quy định tại từng thời điểm.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp cần thiết và có sự chấp thuận của bạn, hoặc trong trường hợp pháp luật có yêu cầu.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý an toàn. Chỉ có bộ phận thư ký, hòa giải viên có có liên hoặc nhân lực trong điều kiện tiếp cận giới hạn đến dữ liệu tiếp cận. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành và pháp luật trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân hoặc tài liệu của bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết để thực hiện các trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Liên hệ

TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM
Thành viên của Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

HÀ NỘI:
P612, Nhà D, Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại Giao, 69 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tp. HỒ CHÍ MINH
Lầu 6, Toà nhà Mê Linh Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: secretariat@vicmc.vn
Điện thoại: 848-6239 9188