Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022

Sáng ngày 20/12/2022, Bộ Tư pháp (Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025) tổ chức “Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022” với chủ đề “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý: Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển”

Hội thảo về hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam ngày 14/12/2022

Ngày 14/12/2022, Hội thảo về hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam ngày 14/12/2022 do Bộ Tư pháp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. LS, HGV Nguyễn Hưng Quang cùng LS. HGV Lê Trọng Thêm là các diễn giả trình bày trong Hội thảo.

KHÓA TẬP HUẤN KỸ NĂNG HOÀ GIẢI TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI THÁNG 11/2022

Nhằm góp phần đẩy mạnh tính hợp tác và bền vững của môi trường kinh doanh giữa các doanh nghiệp sau quá trình hồi phục nền kinh tế sau đại dịch, trong tháng 11/2022 tới VICMC sẽ tổ chức Khóa tập huấn trực tuyến về kỹ năng hoà giải tranh chấp thương mại.

Chương trình đào tạo về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa VI tại HN ngày 05-06/11/2022

Trong các ngày 05-06/11/2022, VICMC đã có ba buổi giảng dạy chương trình đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế thông qua hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa VI tại Hà Nội (LSHNQT khóa VI).

Chủ tịch VICMC trình bày tại Hội thảo Công ước Singapore về hòa giải ngày 22/09/2022

Trong sáng ngày 22/9/2022, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã trình bày về chủ đề “Quy tắc ứng xử của hòa giải viên và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải” trong Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”.

HGV VICMC tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo của Công ty Mua bán điện EVNEPTC

Các Hòa giải viên của VICMC tham gia giảng dạy cho Chương trình đào tạo “Bồi dưỡng pháp luật ngắn hạn về hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng, các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện” của Công ty Mua bán điện (EVNEPTC).