Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Buổi trao đổi nội bộ về Giải quyết tranh chấp giữa EVN và các nhà đầu tư năng lượng tái tạo

Ngày 19/11/2021 vừa qua, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã có Buổi trao đổi nội bộ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về chủ đề “Giải quyết tranh chấp giữa EVN và các nhà đầu tư năng lượng tái tạo”.

Ban xử lý tranh chấp và hòa giải thương mại trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 30/10/2021, Trung tâm Hòa giải Thương mại quốc tế Việt Nam phối hợp cùng Hội pháp luật xây dựng Việt Nam tổ chức hội thảo: “Ban xử lý tranh chấp và hòa giải thương mại trong lĩnh vực xây dựng” nhằm trình bày và thảo luận các nội dung xoay quanh vấn đề này.

Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021

Chiều thứ bảy, ngày 03/07/2021, các Hòa giải viên của VICMC đã tham dự Buổi trao đổi nội với chủ đề “Tranh chấp cổ đông”. Buổi trao đổi có sự tham dự của hai diễn giả là Chủ tịch Nguyễn Hưng Quang và Hòa giải viên Phan Đức Hiếu cùng các thành viên của VICMC.