Tin tức sự kiện

Chủ tịch VICMC trình bày tại Hội thảo Công ước Singapore về hòa giải ngày 22/09/2022

Trong sáng ngày 22/9/2022, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã trình bày về chủ đề “Quy tắc ứng xử của hòa giải viên và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải” trong Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”.

HGV VICMC tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo của Công ty Mua bán điện EVNEPTC

Các Hòa giải viên của VICMC tham gia giảng dạy cho Chương trình đào tạo “Bồi dưỡng pháp luật ngắn hạn về hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng, các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện” của Công ty Mua bán điện (EVNEPTC).

VICMC tham gia hỗ trợ Khoá học kỹ năng giải quyết tranh chấp quốc tế của CEFALT

Trung tâm đào tạo ngoại giao và ngoại ngữ – Center for Foreign Affairs and Language Training (CEFALT) trực thuộc Bộ Ngoại giao tại TPHCM đã tổ chức khoá học đào tạo về kỹ năng giải quyết tranh chấp quốc tế cho các công chức, viên chức thành phố Hồ Chí Minh.