Bồi dưỡng về hòa giải tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020

Trong ngày 11/11/2020, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã giảng dạy chương trình đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải cho lớp POHE Luật Kinh doanh K59 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sau khi giới thiệu chung về hòa giải thương mại, LS. Nguyễn Hưng Quang đã đi sâu phân tích và trình bày về các kỹ năng của hòa giải viên, luật sư trong hòa giải. Đối với từng nội dung lý thuyết về nguyên tắc, phương pháp và cách tiếp cận hòa giải, các sinh viên đều tham gia vào những phần trò chơi, thực hành thú vị.

Trong buổi chiều, các sinh viên được theo dõi một phiên hòa giải mô phỏng dựa trên một tình huống hòa giải giả định. Phần thực hành diễn ra một cách sôi nổi, gay cấn và sau nhiều nỗ lực đàm phán, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Kết thúc phiên hòa giải, LS. Nguyễn Hưng Quang cũng đưa ra những nhận xét chi tiết, khách quan và chia sẻ mang tính thực tiễn trong hòa giải. 

Thông qua đó, các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu về phương thức giải quyết tranh chấp này và phần nào nắm được vai trò, kỹ năng cần có của hòa giải viên, luật sư khi tham gia hòa giải.

Xem các bài viết khác tại: https://vicmc.vn/tri-thuc/

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.

Viết một bình luận