Đại diện VICMC tham dự Hội thảo quốc tế về đánh giá tác động của chính sách

Vào ngày 09/03/2022, đại diện Trung tâm hòa giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã tham dự “Hội thảo góp ý Dự thảo Bộ tài liệu hướng dẫn việc đánh giá xếp hạng các Báo cáo đánh giá tác động của chính sách”. Hội thảo quốc tế nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thuộc Quỹ Thịnh vượng Anh do Bộ Tư pháp hợp tác thực hiện cùng Cục Thực thi Quy định quốc tế, Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh.

Hội thảo góp ý Dự thảo Bộ tài liệu hướng dẫn việc đánh giá xếp hạng các Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
Toàn cảnh Hội thảo
LS. Nguyễn Hưng Quang - Chủ tịch VICMC phát biểu tại Hội thảo góp ý Dự thảo Bộ tài liệu hướng dẫn việc đánh giá xếp hạng các Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các bộ ngành như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải,… cùng nhiều chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực xây dựng chính sách. Đại diện cho Trung tâm hòa giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) tham gia hội thảo là LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC và PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng – Tổng thư ký VICMC.

LS. Nguyễn Hưng Quang - Chủ tịch VICMC phát biểu tại Hội thảo góp ý Dự thảo Bộ tài liệu hướng dẫn việc đánh giá xếp hạng các Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC phát biểu tại Hội thảo

Là thành viên của nhóm chuyên gia tham gia xây dựng dự thảo Bộ tài liệu, Chủ tịch Nguyễn Hưng Quang đã có phần trình bày và giới thiệu ngắn gọn về hướng dẫn việc đánh giá xếp hạng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. Bộ tài liệu đưa ra cách xác định tiêu chí nhằm đánh giá xếp hạng các báo cáo đánh giá tác động của chính sách dựa trên quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, thực tiễn tại Việt Nam cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế từ Anh và ASEAN.

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng - Tổng Thư ký VICMC phát biểu tại Hội thảo góp ý Dự thảo Bộ tài liệu hướng dẫn việc đánh giá xếp hạng các Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng – Tổng Thư ký VICMC phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng – Tổng thư ký VICMC đánh giá cao kết quả và phương pháp nghiên cứu của nhóm chuyên gia. Nhận định Bộ tài liệu có cách tiếp cận phù hợp và mang tính thực tiễn cao, Tổng thư ký Nguyễn Minh Hằng đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng của các tiêu chí này cho công tác rà soát pháp luật trong quá trình đề xuất Việt Nam gia nhập các điều ước quốc tế.

Bên cạnh đó, PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng cũng đưa ra ý kiến bình luận về những rào cản, hạn chế còn tồn tại đối với việc nghiên cứu, xây dựng và đánh giá chính sách nói chung và giải pháp khắc phục.

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng - Tổng Thư ký VICMC phát biểu tại Hội thảo góp ý Dự thảo Bộ tài liệu hướng dẫn việc đánh giá xếp hạng các Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng – Tổng Thư ký VICMC phát biểu tại Hội thảo

Trong phiên thảo luận của hội thảo, các chuyên gia của Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để bổ sung và hoàn thiện Bộ tài liệu theo hướng cụ thể hóa, tăng khả năng áp dụng trong thực tiễn. Kết thúc hội thảo, nhóm chuyên gia sẽ tiếp tục làm việc để tiến tới hoàn thiện và trình Bộ tài liệu cho Bộ Tư pháp xem xét ban hành.

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận