Hội thảo tham vấn Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam

Trong ngày 17 tháng 9 năm 2020 vừa qua, Hội thảo tham vấn Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của các hội viên Hội Luật gia Việt Nam, đại diện của UNDP và các chuyên gia độc lập về hòa giải trong nước.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) thuộc chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE). LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch của Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC)và GS. Peter Don C. – Đại học Floria Hoa Kỳ đã cùng nhau biên soạn tài liệu nghiên cứu về mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam.

Hội thảo tham vấn mở đầu với phần nội dung chính của Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam do LS. Nguyễn Hưng Quang trình bày. Sau đó, các chuyên gia đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tích cực bình luận, đóng góp ý kiến về mô hình hòa giải cơ sở tại Việt Nam để nhóm biên soạn có thể chỉnh sửa và cải thiện Tài liệu tốt hơn.

Hòa giải ở cơ sở là cơ chế giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong đời sống thường ngày tại cộng đồng. Hiện nay hoạt động hòa giải ở cơ sở được đánh giá cao nhờ việc giải quyết mâu thuẫn nhanh chóng, giữ được mối quan hệ, chi phí thấp và bảo mật thông tin. Tham gia nghiên cứu về mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam, VICMC muốn đưa tính chuyên nghiệp vào hoạt động hòa giải ở cơ sở thông qua các phương pháp, nguyên tắc hòa giải hiện đại nhằm thúc đẩy sự phát triển lâu dài và khắc phục những khó khăn, thách thức mà các tổ hòa giải, hòa giải viên ở địa phương đang gặp phải.

Có thể thấy, hòa giải nói chung và hòa giải ngoài Tòa án nói riêng đang ngày càng được quan tâm và thúc đẩy phát triển hơn. Bên cạnh các hoạt động hòa giải thương mại, VICMC luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và cố gắng hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về hòa giải nhằm góp phần phát triển hòa giải ở Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, thông qua những chương trình và nghiên cứu như trên, hòa giải ở cơ sở sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công và góp phần nâng cao ảnh hưởng của hòa giải ở Việt Nam.

Ảnh: Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE)

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận