Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021

Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021
Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021

Chiều thứ bảy, ngày 03/07/2021, các Hòa giải viên của VICMC đã tham dự Buổi trao đổi nội bộ với chủ đề “Tranh chấp cổ đông – Tổng quan và thực tiễn”. Buổi trao đổi có sự tham dự của hai diễn giả là Chủ tịch Nguyễn Hưng Quang, Luật sư sáng lập và điều hành NHQuang & Cộng sự và Hòa giải viên Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.

Hòa giải viên Phan Đức Hiếu trong Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp luôn là chủ đề được các doanh nghiệp, luật sư, hòa giải viên,… quan tâm, đặc biệt là sau sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không có cơ chế kiểm soát rủi ro và giải quyết tranh chấp tốt.

Hòa giải viên Phan Đức Hiếu trong Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021
Hòa giải viên Phan Đức Hiếu trong Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021

Hai diễn giả đã trình bày tổng quan về tranh chấp nội bộ doanh nghiệp: Quy định pháp luật về doanh nghiệp, các loại tranh chấp trong doanh nghiệp, nguyên nhân và các hướng giải quyết. Song song với từng nội dung, các diễn giả đã lồng ghép thực tiễn áp dụng và những điểm mới trong quy định hiện nay. Cùng với đó, vấn đề quản trị doanh nghiệp cũng được đặc biệt nhấn mạnh và dẫn tới thảo luận sôi nổi.

Chủ tịch Nguyễn Hưng Quang trong Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021
Chủ tịch Nguyễn Hưng Quang trong Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021

Trong buổi trao đổi, hai diễn giả đã đưa ra các tình huống tranh chấp thú vị và mang tính thực tiễn cao. Có tình huống tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại có thể kéo theo nhiều vấn đề gây tranh cãi và gây bối rối cho cả doanh nghiệp, các luật sư cũng như cơ quan giải quyết tranh chấp. Không chỉ trao đổi chuyên sâu về vấn đề pháp lý trong tình huống, các Hòa giải viên còn đưa ra ý kiến về kỹ năng hòa giải và cách tận dụng những kỹ năng đó để giúp các bên đạt được kết quả mong muốn.

Các Hòa giải viên VICMC trong Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021
Các Hòa giải viên VICMC trong Buổi trao đổi về Tranh chấp cổ đông ngày 03/07/2021

Buổi trao đổi ngày 03/07/2021 nằm trong chuỗi hoạt động nội bộ của VICMC để chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn và nâng cao kỹ năng hòa giải. Các chủ đề chia sẻ luôn thay đổi đa dạng theo thực tiễn giải quyết tranh chấp ở Việt Nam và tập trung trau dồi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải.

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận