Buổi trao đổi về Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo ngày 24/07/2021

Vào ngày 24 tháng 07 năm 2021, Nhóm Công tác Năng lượng & Cơ sở hạ tầng của VICMC đã tổ chức buổi trao đổi nội bộ về “Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo” qua nền tảng Zoom. Hòa giải viên Nguyễn Tuấn Phát, Luật sư nội bộ của EVNPECC3, Trưởng nhóm Công tác Năng lượng & Cơ sở hạ tầng và Hòa giải viên Vũ Thị Châu Quỳnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là hai diễn giả chính của buổi trao đổi này.

Buổi trao đổi nội bộ “Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo”
Buổi trao đổi nội bộ “Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo”
Phó Chủ tịch Vũ Thị Quế phát biểu mở đầu buổi trao đổi

Trong phần đầu tiên, Hòa giải viên Nguyễn Tuấn Phát đã trình bày về khung pháp lý của các dự án năng lượng tái tạo và ba loại tranh chấp thường gặp trong lĩnh vực này gồm: Tranh chấp xây dựng, Tranh chấp M&A và Tranh chấp Project Financing. Trong những năm gần đây, ngành năng lượng tái tạo ở Việt Nam đã có sự tăng trưởng nhanh chóng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đi cùng với tiềm năng phát triển đó, các tranh chấp dự án năng lượng tái tạo cũng gia tăng về cả số lượng và mức độ phức tạp.

HGV Nguyễn Tuấn Phát trong Buổi trao đổi nội bộ “Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo”

Ở phần tiếp theo, Hòa giải viên Vũ Thị Châu Quỳnh chia sẻ những số liệu nghiên cứu hết sức chi tiết về thực tiễn tranh chấp Nhà đầu tư – Nhà nước trong ngành năng lượng tái tạo ở các nước trên thế giới. Có thể thấy từ việc nhiều Thỏa thuận bảo hộ đầu tư ghi nhận và khuyến khích việc giải quyết tranh chấp trên tinh thần thiện chí để đạt được giải pháp chung, hòa giải cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

HGV Vũ Thị Châu Quỳnh trong Buổi trao đổi nội bộ “Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo”

Trong phần còn lại của buổi trao đổi, các Hòa giải viên đã có cuộc thảo luận mở về một tình huống tranh chấp năng lượng điện gió. Câu hỏi được đặt ra là liệu hòa giải viên có nên chấp nhận/tiếp tục hòa giải khi việc hòa giải có liên quan đến bên thứ ba. Một số vấn đề được thảo luận sôi nổi bao gồm định nghĩa thế nào là bên thứ ba, hậu quả pháp lý phát sinh từ thỏa thuận hòa giải thành đó, v.v.

Chủ tịch Nguyễn Hưng Quang trong Buổi trao đổi nội bộ “Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo”
Các HGV của VICMC trong Buổi trao đổi nội bộ “Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo”
Các HGV của VICMC trong Buổi trao đổi nội bộ “Tranh chấp Dự án Năng lượng Tái tạo”

Với việc thiếu chính sách chuyển đổi khi FiT cho năng lượng mặt trời đã kết thúc và FiT cho năng lượng gió sẽ sớm kết thúc vào tháng 10 này, tranh chấp dự án năng lượng tái tạo sẽ vẫn là chủ đề nóng với nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các hòa giải viên. Trong tháng tới, các thành viên của Nhóm Công tác Năng lượng & Cơ sở hạ tầng sẽ tham dự Webinar “Kinh nghiệm quốc tế trong đấu thầu dự án năng lượng tái tạo”.

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận