Hoạt động năm 2019

06/2019: Sự kiện ra mắt Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC tại Hà Nội

07/2019: Hội thảo về “Công ước Singapore và Tương lai của ADR và ODR tại Châu Á”

Hội thảo do VICMC phối hợp tổ chức cùng Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế (VBLC).

07/2019: Hỗ trợ 2 đội thi của các trường Đại học Ngoại thương và Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia cuộc thi Mediation Moot tại Singapore

08/2019: Sự kiện ra mắt Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC tại TP. Hồ Chí Minh

31/08/2019: Khóa đào tạo kỹ năng hòa giải viên thương mại tại Hà Nội

05/10/2019: Khóa đào tạo kỹ năng hòa giải viên thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh

11/2019: Toạ đàm về Kỹ năng Hòa giải thương mại cho sinh viên thuộc quỹ học bổng Sinh viên thời kỳ hội nhập (GES)

11/2019: Uncitral Pacific Day

VICMC tham gia tổ chức cùng Trường ĐH Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và UNCITRAL

12/2019: Nhà tài trợ và bảo trợ chuyên môn cho cuộc thi Tìm hiểu về hoà giải thương mại của Câu lạc bộ nghiên cứu pháp luật Breaking Borders của Đại học Kinh tế – Luật

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận