Sự kiện nổi bật

VICMC TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả các hoạt động hội thảo, tập huấn thường xuyên, VICMC tuyển dụng vị trí thực tập sinh đào tạo và thực tập sinh hành chính làm việc trực tuyến và/hoặc trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh.