Sự kiện nổi bật

Tổng kết Khóa tập huấn Kỹ năng hòa giải tranh chấp thương mại tháng 05/2023

Từ ngày 22/05 – ngày 31/05/2023, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam – VICMC đã tổ chức Khóa tập huấn Kỹ năng hòa giải tranh chấp thương mại  bằng hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp theo lựa chọn của các học viên.

VICMC TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả các hoạt động hội thảo, tập huấn thường xuyên, VICMC tuyển dụng vị trí thực tập sinh đào tạo và thực tập sinh hành chính làm việc trực tuyến và/hoặc trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh.