Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải thương mại – Học viện Tư pháp

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải thương mại do Học viện Tư pháp chủ trì biên soạn và xuất bản để phục vụ cho chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải thương mại. Cuốn tài liệu nhằm cung cấp các thông tin, kiến thức, kỹ năng cơ bản của hoạt động hoà giải thương mại để nhằm góp phần phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ hoà giải viên thương mại đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Cuốn tài liệu này được coi như là cuốn tài liệu đầu tiên biên soạn về kỹ năng hoà giải thương mại. Theo Học viện Tư pháp, Tài liệu này là một tư liệu có giá trị để các nhà khoa học, những người làm công tác thực tiễn tham khảo trong nghiên cứu, hành nghề để có thể tìm hiểu một cách có hệ thống về hoạt động và kỹ năng hoà giải thương mại.

Một số hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải Thương mại Quốc tế Việt Nam đã được Học viện Tư pháp mời tham gia biên soạn một số nội dung quan trọng của cuốn Tài liệu này, như hoà giải viên Nguyễn Hưng Quang, hoà giải viên Nguyễn Minh Hằng và hoà giải viên Đoàn Hồng Sơn.

Hy vọng Tài liệu sẽ có ích cho các độc giả.

Các bài viết trước

Viết một bình luận