Sổ tay hòa giải viên (The Mediator Handbook)

Sổ tay hòa giải viên (The Mediator Handbook)

Được biên soạn bởi Tổ chức Tài chính quốc tế IFC và Trung tâm giải quyết tranh chấp hiệu quả CEDR, Sổ tay hòa giải viên là tài liệu được chuẩn bị cho các khóa đào tạo hòa giải viên do IFC và CEDR cung cấp, với sự điều chỉnh phù hợp theo từng quốc gia. Hiện nay bản tiếng Anh và tiếng Việt của tài liệu này đã được cập nhật trên website của IFC. 

Truy cập tài liệu tại đây. Hy vọng bạn sẽ thu thập được nhiều thông tin hữu ích từ tài liệu này. 

Các bài viết trước

Viết một bình luận