Ấn phẩm

Nguồn nhân lực Việt sẽ thay đổi ra sao sau COVID 19

Các nhà kinh tế cho rằng COVID 19 đã làm thay đổi căn bản các thói quen về tiêu dùng, phương thức làm việc và thúc đẩy cho một nền kinh tế 4.0 ở phạm vi toàn cầu. Trước sự thay đổi lớn do COVID 19 gây ra, câu hỏi cần đặt ra là nguồn nhân lực Việt sẽ thay đổi ra sao?

Đằng sau khả năng cải thiện nghịch cảnh của Hòa giải

“Trong dài hạn, mọi thứ không dễ bị tổn thương nhất cũng có thể đổ vỡ.” Để có khả năng cải thiện nghịch cảnh, mạnh mẽ thôi là chưa đủ. Ta cần một cơ chế để chữa lành vết thương, đó là sự hợp tác.

Ảnh hưởng của Covid-19 đến các Hợp đồng xây dựng

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Các dự án, công trình xây dựng cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Đâu là giải pháp cho các doanh nghiệp, các chủ đầu tư và nhà thầu để ứng phó với những ảnh hưởng của Covid-19?