ODR – Giải quyết tranh chấp trực tuyến Hiện tại và xu hướng tương lai

Bìa sách ODR – Giải quyết tranh chấp trực tuyến Hiện tại và xu hướng tương lai

Cuốn sách chuyên khảo “ODR – Giải quyết tranh chấp trực tuyến Hiện tại và xu hướng tương lai” do TS. Hà Công Anh Bảo – Giảng viên trường Đại học Ngoại Thương, Hòa giải viên của VICMC – làm Chủ biên và được xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

TS. Hòa giải viên Hà Công Anh Bảo – Chủ biên cuốn sách ODR – Giải quyết tranh chấp trực tuyến Hiện tại và xu hướng tương lai

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và thương mại quốc tế, ODR hay giải quyết tranh chấp trực tuyến được coi là đặc biệt phù hợp cho các tranh chấp TMĐT, tranh chấp tiêu dùng giá trị nhỏ và các tranh chấp dân sự, kinh tế khác mà các bên có sự xa cách về mặt địa lý.

Hòa giải cũng là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến được nhắc tới với những ưu điểm về tiết kiệm thời gian, chi phí, thủ tục linh hoạt và hiệu quả, nhanh chóng. Khác với hòa giải truyền thống, giải quyết tranh chấp trực tuyến sẽ cho phép các bên thực hiện các thủ tục trên nền tảng trực tuyến như nộp yêu cầu hòa giải, tài liệu, bằng chứng; liên lạc với trung tâm hòa giải và các bên; tổ chức phiên họp hòa giải;…

Là một trong những cuốn sách chuyên khảo mới nhất về chủ đề giải quyết tranh chấp trực tuyến, “ODR – Giải quyết tranh chấp trực tuyến Hiện tại và xu hướng tương lai” đã đi sâu phân tích từng phương thức giải quyết tranh chấp cũng như đưa ra nhiều góc nhìn, ý kiến đánh giá tổng hợp về thực tiễn hiện nay cũng như tương lai của ODR trên thế giới. Cuốn sách này hứa hẹn sẽ là nguồn tài liệu rất hữu ích phục vụ cho việc nghiên cứu về thực tiễn và xu hướng phát triển trong tương lai của giải quyết tranh chấp trực tuyến.

Các bài viết trước

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận