Hoạt động năm 2020

18/04/2020: Hội thảo nội bộ online (Webinar) với chủ đề: “Covid 19 – Tranh chấp từ hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh và khả năng sử dụng hòa giải thương mại”

25/04/2020: Hội thảo online (Webinar) với chủ đề: “Hợp đồng xây dựng và khả năng sử dụng Hòa giải Thương mại”

webinar-covid19

VICMC phối hợp tổ chức cùng cùng Hội Luật Xây dựng và Hợp đồng Việt Nam (VCCLG)

24/05/2020: Hội thảo nội bộ

Hội thảo theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và gặp mặt trực tiếp tại hai đầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải từ các vụ hòa giải đầu tiên của VICMC

31/5/2020: Hội thảo online (Webinar) với chủ đề: “Ban xử lý tranh chấp và hòa giải trong hợp đồng xây dựng tại Việt Nam” cùng Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam

06/2020: Hội thảo “Đào tạo kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ Trọng tài và Hòa giải thương mại tại Việt Nam”

VICMC đồng tổ chức hội thảo thuộc khuôn khổ Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam (VAW – Vietnam ADR Week 2020)

09/2020: Khóa đào tạo trực tuyến về hòa giải và kỹ năng hòa giải dành cho sinh viên

Khóa đào tạo trực tuyến miễn phí dành cho sinh viên các trường đại học tham dự các cuộc thi hoà giải giả định quốc tế (của Viện Hòa giải Quốc tế Singapore và của Phòng Thương mại Quốc tế ICC)

09/10/2020: Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp”

VICMC phối hợp tổ chức cùng Bộ Tư Pháp và Câu Lạc Bộ Luật Sư Thương Mại Quốc Tế (VBLC)

15/10/2020: Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2020”

Hội nghị thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2015 – 2020 – Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên.

12/2020: Khóa tập huấn kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải tại TP.HCM

12/2020: Khóa tập huấn kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải tại TP.HCM và Hà Nội

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận