Chỉ số công lý 2015

Báo cáo Chỉ số Công lý 2015 của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc cho thấy phần lớn người dân muốn được thương lượng, hoà giải trong giải quyết tranh chấp thương mại (48%), dân sự (44,4%) và lao động (36,6%). Trong khi lựa chọn bên thứ ba để giải quyết tranh chấp thì lĩnh vực thương mại (17,8%), dân sự (32%) và lao động (18,9%).

Tải Báo cáo Chỉ số công lý 2015 tại đây.

Các bài viết trước

Viết một bình luận