Hội đồng sáng lập

 

 

Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Luật sư sáng lập và điều hành Công ty luật NHQuang&Cộng sự

Ủy viên BCH Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Vương quốc Bỉ)

Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)

Hoà giải viên của CEDR

 

Ông Nguyễn Hưng Quang    
     
 

Phó Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Luật sư thành viên/ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty luật Rajah & Tann LCT

Cử nhân Luật (Đại học Tsinghua, Trung Quốc)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Andrew & Griggs, Hoa Kỳ)

Hoà giải viên của CEDR

 Vũ Thị Quế    
     
 

Phó Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Tiến sĩ Luật (Đại học QHQT Moscow MGIMO)

Đại sứ

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Bá Sơn    
     
 

Tổng thư ký Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam 

(VICMC)

Trưởng Khoa Luật, Đại học Ngoại thương

Ủy viên BCH Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Tiến sĩ Luật (Đại học François Rabelais de Tours – CH Pháp)

Hoà giải viên của CEDR

 

 Nguyễn Minh Hằng    
     
 

Sáng lập viên Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam 

(VICMC)

Thành viên Công ty luật Phước & Partners

Trưởng ban Kiểm tra Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Thạc sĩ (Viện Cao học Quốc tế học, Geneva – Thụy Sĩ)

Hoà giải viên của CEDR

Ông Lương Văn Lý    

 

Các bài viết trước

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận