Buổi trao đổi nội bộ về Giải quyết tranh chấp giữa EVN và các nhà đầu tư năng lượng tái tạo

Ngày 19/11/2021 vừa qua, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã có Buổi trao đổi nội bộ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về chủ đề “Giải quyết tranh chấp giữa EVN và các nhà đầu tư năng lượng tái tạo”. Buổi trao đổi do Nhóm Công tác Năng lượng và cơ sở hạ tầng của VICMC phối hợp tổ chức cùng Ban Pháp chế EVN nhằm thảo luận những vấn đề pháp lý xoay quanh các hợp đồng mua bán điện (PPA).

Tham gia buổi trao đổi nội bộ, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã có phần trình bày về khả năng sử dụng phương thức hòa giải thương mại để giải quyết các vấn đề bất đồng hay tranh chấp trong các PPA. Theo đó, khả năng các bên thực hiện hòa giải sẽ dựa trên cơ sở các điều khoản, quy định của PPA cũng như quy định pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp. Theo pháp luật hiện hành, các bên trong PPA có thể sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp thương mại và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định 22/2017. Cùng với ưu điểm tiết kiệm thời gian, chi phí, thủ tục thân thiện và bảo mật, hòa giải thương mại có thể là giải pháp giúp các bên giải quyết tranh chấp một cách chủ động, thiện chí, giữ được mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Phần thảo luận được điều phối bởi ông Nguyễn Minh Khoa – Trưởng Ban Pháp chế EVN và LS. Nguyễn Tuấn Phát – Trưởng Nhóm Công tác Năng lượng và cơ sở hạ tầng VICMC đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi, từ cách giải thích văn bản pháp luật cho đến thực tiễn triển khai các dự án điện mặt trời mái nhà và dự án điện gió. Kết thúc buổi trao đổi, các diễn giả nhận định việc giải thích và áp dụng quy định pháp luật về PPA vẫn còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu và thảo luận nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý và tranh chấp cho các bên. 

Từ Nghị quyết số 55 về Định hướng Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia của Bộ Chính trị năm 2020 đến những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về cắt giảm phát thải khí nhà kính và đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 trong Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 đầu tháng 11 vừa qua đều cho thấy khả năng phát triển bùng nổ của lĩnh vực năng lượng tái tạo trong thời gian tới. Quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức cho các bên trong PPA liên quan đến hệ thống pháp luật và khung chính sách điều chỉnh. Rủi ro xảy ra bất đồng hay tranh chấp là khó có thể tránh khỏi, song các bên vẫn nên cùng nhau giải quyết một cách thiện chí và hướng tới giải pháp bình đẳng, đem lại hiệu quả bền vững.

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận