Hội thảo về Hợp đồng và Xử lý Tranh chấp trong Xây dựng

Ngày 10/1/2020 vừa qua, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã tham dự Hội thảo về Hợp đồng và Xử lý Tranh chấp trong Xây dựng do Nhóm nghiên cứu Pháp luật và Hợp đồng Xây dựng Việt Nam và Công ty Cổ phần SCL Vietnam tổ chức tại giảng đường B4 của Trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Các vị diễn giả từ Singapore, Hongkong, Dubai, Anh quốc và Mỹ cùng các chuyên gia Việt Nam đã cùng chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm quý báu về các vấn đề khác nhau của hợp đồng xây dựng và xử lý tranh chấp trong xây dựng. Nhiều hoà giải viên Việt Nam và quốc tế của Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã có những tham luận, phát biểu giới thiệu về lý thuyết và thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng hoà giải trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng (như hệ thống metro), xây dựng công nghiệp và xây dựng nhà máy điện. VICMC cũng có cơ hội giới thiệu về Quy tắc hoà giải, thủ tục hoà giải tại VICMC.

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận