Tuần lễ Công ước Singapore 2021

Tuần lễ Công ước Singapore do Bộ Tư Pháp Singapore tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021. Với chủ đề “Một thế giới trong quá trình chuyển đổi”, Tuần lễ Công ước Singapore quy tụ nhiều nhà thực hành luật, các nhà điều hành doanh nghiệp và các chuyên gia quốc tế hàng đầu về giải quyết tranh chấp.

Một số sự kiện nổi bật trong Tuần lễ Công ước Singapore bao gồm:

– Sự kiện khai mạc do Bộ Tư Pháp Singapore và Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) phối hợp tổ chức vào ngày 7-8 tháng 9 năm 2021. Đây là điểm nhấn chính của Tuần lễ Công ước Singapore với các buổi trò chuyện, thảo luận và hội thảo liên quan đến các xu hướng mới trong giải quyết tranh chấp quốc tế giữa bối cảnh đại dịch COVID-19. Các chủ đề thảo luận bao gồm Công ước Singapore về Hòa giải, vai trò của giải quyết tranh chấp quốc tế trong bối cảnh COVID-19, xu hướng tương lai về ADR, ADR ở các thị trường mới nổi, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ và khả năng sử dụng hòa giải trong tái cơ cấu nợ và mất khả năng thanh toán.

– Các sự kiện khác thuộc khuôn khổ Tuần lễ Công ước Singapore do các tổ chức đối tác hỗ trợ tổ chức.Đăng ký tham gia tại: https://www.singaporeconventionweek.sg/

Các bài viết trước

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận