Tuần lễ Công ước Singapore 2021

Tuần lễ Công ước Singapore do Bộ Tư Pháp Singapore tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021. Với chủ đề “Một thế giới trong quá trình chuyển đổi”, Tuần lễ Công ước Singapore quy tụ nhiều nhà thực hành luật, các nhà điều hành doanh nghiệp và các chuyên gia quốc tế hàng đầu về giải quyết tranh chấp.

Một số sự kiện nổi bật trong Tuần lễ Công ước Singapore bao gồm:

– Sự kiện khai mạc do Bộ Tư Pháp Singapore và Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) phối hợp tổ chức vào ngày 7-8 tháng 9 năm 2021. Đây là điểm nhấn chính của Tuần lễ Công ước Singapore với các buổi trò chuyện, thảo luận và hội thảo liên quan đến các xu hướng mới trong giải quyết tranh chấp quốc tế giữa bối cảnh đại dịch COVID-19. Các chủ đề thảo luận bao gồm Công ước Singapore về Hòa giải, vai trò của giải quyết tranh chấp quốc tế trong bối cảnh COVID-19, xu hướng tương lai về ADR, ADR ở các thị trường mới nổi, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ và khả năng sử dụng hòa giải trong tái cơ cấu nợ và mất khả năng thanh toán.

– Các sự kiện khác thuộc khuôn khổ Tuần lễ Công ước Singapore do các tổ chức đối tác hỗ trợ tổ chức.Đăng ký tham gia tại: https://www.singaporeconventionweek.sg/

Các bài viết trước

Viết một bình luận