Ngày 7 tháng 6: Lễ ra mắt Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Vào ngày 07/06/2019, Trung tâm hoà giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) chính thức ra mắt để bắt đầu hoạt động của mình trên thị trường. Chương trình được tổ chức vào hồi 17:00 tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào khoảng đầu tháng 7/2019, VICMC cũng sẽ ra mắt tại Tp. Hồ Chí Minh

Các bài viết trước

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận