Lễ ra mắt VICMC tại TP. Hồ Chí Minh ngày 17.07.2019

Lễ ra mắt trung tâm hoà giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra tốt đẹp trong tháng sáu vừa qua.

Ngày 17/07/2019 sắp tới, VICMC tổ chức ra mắt cộng đồng doanh nghiệp, giới hành nghề luật và các cơ sở đào tạo luật tại TP Hồ Chí Minh!

Địa điểm:  SkyXX – Garden & Lounge, Lầu 20, Toà nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tại sự kiện, VICMC sẽ tiến hành ký kết Thoả thuận hợp tác đào tạo về hoà giải thương mại với hai trường đại học: Khoa Luật – Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và Khoa Luật – Đại học Kinh tế – Luật Tp. Hồ Chí Minh. Sự kiện này là một dấu ấn quan trọng đối với VICMC nói riêng và hoạt động Hoà giải tại Việt Nam nói chung.

Các bài viết trước

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận