Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam – Hội Luật quốc tế Việt Nam

Giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại bằng hòa giải đang trở thành một xu hướng trên thế giới bởi những ưu điểm của phương thức này về thời gian, chi phí, khả năng duy trì mối quan hệ giữa các bên và mức độ bảo mật thông tin. Bài báo tóm lược các ưu thế của hòa giải và việc áp dụng hoà giải thương mại tại Việt Nam.

Hòa giải - Xu thế giải quyết tranh chấp trong thời kỳ hội nhập

Bài viết “Hòa giải – Xu thế giải quyết tranh chấp trong thời kỳ hội nhập” của Luật sư, Hoà giải viên Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC được đăng tại cuốn sách Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao (chủ biên), Hội luật quốc tế Việt Nam và Nhà xuất bản Thanh Niên cùng xuất bản 2019. Bài viết được đăng từ trang 237-253. Cuốn sách này là một cuốn kỷ yếu tập hợp các bài viết nghiên cứu của thành viên Hội luật quốc tế Việt Nam (VSIL) trong năm 2019.

Xem và download bài viết tại đây

Các bài viết trước

Viết một bình luận