Hòa giải thương mại – phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả

LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch Trung tâm Hoà giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) tham gia chương trình Kinh doanh và Pháp luật – Hòa giải thương mại phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả phát sóng trên VTV2 ngày 28/02/2021.

Từ vụ việc tranh chấp thực tế được hòa giải thành tại VICMC, chương trình đã cùng các khách mời phân tích và tìm hiểu các khía cạnh quan trọng của hòa giải thương mại: đặc điểm, vai trò và kỹ năng của hòa giải viên, ưu điểm, thực tiễn sử dụng, giải pháp thúc đẩy sự phát triển của phương thức này ở Việt Nam trong thời gian tới.

Xem lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật – Hòa giải thương mại phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả tại: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2/kinh-doanh-va-phap-luat-0.htm

Chủ tịch Nguyễn Hưng Quang tham gia chương trình Kinh doanh và Pháp luật - Hòa giải thương mại phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả

Chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư Pháp chủ trì. Theo dõi series bài giảng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ Tư Pháp phối hợp thực hiện cùng VICMC tại đây: https://youtu.be/iC8WFgqMN-c

Xem các bài viết khác tại: https://vicmc.vn/tri-thuc/

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận