VICMC tuyển dụng 01 Thư ký làm việc tại Hà Nội

Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) có nhu cầu tuyển dụng 01 thư ký làm việc Hà Nội.
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020

Thông tin chi tiết xin theo dõi tại: http://bit.ly/VICMCrecruitment2020

Các bài viết trước

Viết một bình luận