VICMC tuyển dụng 01 Thư ký làm việc tại Hà Nội

Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) có nhu cầu tuyển dụng 01 thư ký làm việc Hà Nội.
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020

Thông tin chi tiết xin theo dõi tại: http://bit.ly/VICMCrecruitment2020

Các bài viết trước

Chủ tịch VICMC trình bày tại Hội thảo Công ước Singapore về hòa giải ngày 22/09/2022

Trong sáng ngày 22/9/2022, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã trình bày về chủ đề “Quy tắc ứng xử của hòa giải viên và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải” trong Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”.

Viết một bình luận