VICMC tuyển dụng 01 Thư ký làm việc tại Hà Nội

Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) có nhu cầu tuyển dụng 01 thư ký làm việc Hà Nội.
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020

Thông tin chi tiết xin theo dõi tại: http://bit.ly/VICMCrecruitment2020

Các bài viết trước

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.

Viết một bình luận