VICMC hỗ trợ chủ thể kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

VICMC hỗ trợ chủ thể kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Kể từ ngày 18/04/2020, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC chính thức áp dụng chính sách hỗ trợ các chủ thể kinh doanh giải quyết bằng hòa giải các tranh chấp phát sinh trong mùa đại dịch COVID.

➖Nội dung chính sách hỗ trợ của VICMC như sau:
– Miễn phí đăng ký hòa giải;
– Tư vấn ban đầu miễn phí về khả năng sử dụng hòa giải để giải quyết tranh chấp;
– Giảm 50% phí hòa giải cho các hộ kinh doanh và các Doanh nghiệp siêu nhỏ;
– Giảm 20% phí hòa giải cho các Doanh nghiệp nhỏ;
– Giảm 10% phí hòa giải cho các Doanh nghiệp vừa.

➖Thời gian áp dụng gói hỗ trợ: các yêu cầu hòa giải được gửi tới VICMC từ 18/4/2020 đến 30/6/2020;

➖Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Chủ tịch VICMC trình bày tại Hội thảo Công ước Singapore về hòa giải ngày 22/09/2022

Trong sáng ngày 22/9/2022, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã trình bày về chủ đề “Quy tắc ứng xử của hòa giải viên và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải” trong Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”.

Viết một bình luận