VICMC hỗ trợ chủ thể kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

VICMC hỗ trợ chủ thể kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Kể từ ngày 18/04/2020, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC chính thức áp dụng chính sách hỗ trợ các chủ thể kinh doanh giải quyết bằng hòa giải các tranh chấp phát sinh trong mùa đại dịch COVID.

➖Nội dung chính sách hỗ trợ của VICMC như sau:
– Miễn phí đăng ký hòa giải;
– Tư vấn ban đầu miễn phí về khả năng sử dụng hòa giải để giải quyết tranh chấp;
– Giảm 50% phí hòa giải cho các hộ kinh doanh và các Doanh nghiệp siêu nhỏ;
– Giảm 20% phí hòa giải cho các Doanh nghiệp nhỏ;
– Giảm 10% phí hòa giải cho các Doanh nghiệp vừa.

➖Thời gian áp dụng gói hỗ trợ: các yêu cầu hòa giải được gửi tới VICMC từ 18/4/2020 đến 30/6/2020;

➖Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Viết một bình luận