Kỹ năng giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Trong series bài giảng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ Tư Pháp phối hợp thực hiện cùng VICMC, Hòa giải viên Hà Công Anh Bảo đã trình bày chuyên đề “Kỹ năng giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng”. Trong chuyên đề này, HGV Hà Công Anh Bảo sẽ giới thiệu và làm rõ cách nhận diện đặc điểm, nguyên nhân, lưu ý và một số kỹ năng xử lý vấn đề tranh chấp hợp đồng tín dụng. Xin mời Quý vị theo dõi bài giảng dưới đây.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện cơ chế quản trị nội bộ hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, VICMC đăng tải chuỗi bài giảng hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp do các Hòa giải viên của VICMC thực hiện. Mỗi bài giảng tập trung vào một chuyên đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, bao gồm xây dựng điều lệ doanh nghiệp, tổ chức bộ máy quản lý và ra quyết định, giải quyết tranh chấp … 

Thông qua chuỗi bài giảng, VICMC hy vọng sẽ đem lại những kiến thức hữu ích về quản trị doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp khai thác bền vững các cơ hội kinh doanh, đồng thời đối phó hiệu quả với những khó khăn phát sinh trong bối cảnh mới. Theo dõi các video bài giảng được cập nhật trên kênh Youtube của VICMC tại: https://www.youtube.com/watch?v=iC8WFgqMN-c&list=PLjALcwSV5ULTprvw8LtYKHju2ZRJ82Z4Q

Ban Thư ký VICMC

Các bài viết trước

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.

Viết một bình luận