Bài giảng

Kỹ năng đăng ký, khai thuế và một số lưu ý về thuế

Hòa giải viên Trần Thanh Huyền trình bày chuyên đề “Kỹ năng đăng ký, khai thuế và một số lưu ý về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập”. Trong chuyên đề này, HGV Trần Thanh Huyền sẽ giới thiệu các vấn đề mà doanh nghiệp mới thành lập cần quan tâm khi đăng ký, kê khai các loại thuế trong doanh nghiệp.

Kỹ năng giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Hòa giải viên Hà Công Anh Bảo đã trình bày chuyên đề “Kỹ năng giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng”. Trong chuyên đề này, HGV Hà Công Anh Bảo sẽ giới thiệu và làm rõ cách nhận diện đặc điểm, nguyên nhân, lưu ý và một số kỹ năng xử lý vấn đề tranh chấp hợp đồng tín dụng.