Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Ra mắt Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam

(ĐCSVN) – Đây là Trung tâm Hòa giải thương mại (HGTM) đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về HGTM.

Trung tâm Hòa giải thương mại (HGTM) quốc tế Việt Nam (viết tắt tiếng Anh là VICMC) vừa  tổ chức Lễ ra mắt.

Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các giao dịch thương mại có yếu tố quốc tế cũng phát triển phát triển mạnh mẽ, đa dạng mang lại nhiều lợi ích cho các bên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, tranh chấp thương mại quốc tế đòi hỏi phải có những cơ chế giải quyết đa dạng và hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Xem toàn văn bài viết đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại đây.

Các bài viết trước

Viết một bình luận