Ban thư ký

Ban Thư ký được thành lập để thực hiện các công việc hỗ trợ chuyên môn cho VICMC. Ban Thư ký sẽ trực tiếp điều hành quản lý văn phòng và thực hiện các yêu cầu của Hòa giải viên trong quá trình giải quyết tranh chấp theo Quy tắc Hòa giải của VICMC. Đứng đầu Ban thư ký là Tổng Thư ký.

 

 

Tổng thư ký Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam 

(VICMC)

Ủy viên BCH Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Tiến sĩ Luật (Đại học François Rabelais de Tours – CH Pháp)

Trưởng Khoa Luật, Đại học Ngoại thương

Hoà giải viên của CEDR

 

 Nguyễn Minh Hằng    

Các bài viết trước

Viết một bình luận