Đài truyền hình Hà Nội: Việt Nam có trung tâm hòa giải thương mại quốc tế đầu tiên

(HanoiTV) – Tại Hà Nội, trung tâm hòa giải thương mại quốc tế đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được ra mắt. Là thành viên của Hội luật quốc tế Việt Nam – Trung tâm có nhiệm vụ đem đến cho khách hàng, doanh nghiệp, nhà đầu tư thêm một giải pháp để giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án.

Các bài viết trước

Buổi học về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội

Trong hai ngày 07-08/08/2021, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) – Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các Hòa giải viên của Trung tâm đã tham gia giảng dạy về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế bằng hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa IV tại Hà Nội.

Viết một bình luận