Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Đào tạo kỹ năng Hòa giải thương mại cho sinh viên học bổng GES 2019

Ngày 12/11 VICMC đã tổ chức buổi giới thiệu những nội dung tổng quan về phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại cho các bạn sinh viên ưu tú của quỹ học bổng GES 2019 – Globalized Era Scholarship (Chương trình học bổng thời kỳ hội nhập).

VICMC góp ý vào dự thảo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án

Ngày 01/10/2019, Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã mời đại diện của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) tới tham luận tại Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án.

Thử thách: Hóa vai Hòa giải viên

Nếu tinh ý, có thể nhận ra hoạt động hòa giải hiện hữu xung quanh, bên cạnh cuộc sống thường nhật của chúng ta, bằng cách này hoặc cách khác, với đối tượng này hay lĩnh vực khác. Ngày 05/10/2019 VICMC đã có khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng của Hòa giải viên tại TP Hồ Chí Minh..