Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Hòa giải trực tuyến – Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng

Ngày 15/03/2021, LS. Nguyễn Hưng Quang và TS. Hà Công Anh Bảo – Hòa giải viên của VICMC đã có phần tham luận trong hội thảo khoa học “Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến”.

Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực hiện cơ chế quản trị nội bộ hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, VICMC đăng tải chuỗi bài giảng hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp do các Hòa giải viên của VICMC thực hiện.

Khóa tập huấn về hòa giải và kỹ năng hòa giải dành cho sinh viên năm 2020

Với mục tiêu phổ biến kiến thức về hòa giải ở Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn và giảng dạy, trong tháng 10 vừa qua Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã tổ chức Khóa đào tạo về hòa giải và kỹ năng hòa giải năm 2020 dành cho sinh viên.

Lớp học hòa giải tại ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 11/11/2020

Trong ngày 11/11/2020, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã giảng dạy chương trình đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải cho lớp POHE Luật Kinh doanh K59 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hội thảo tham vấn Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam

Trong ngày 17 tháng 9 năm 2020 vừa qua, Hội thảo tham vấn Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của các hội viên Hội Luật gia Việt Nam, đại diện của UNDP và các chuyên gia độc lập về hòa giải trong nước.