Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Hội thảo Hòa giải thương mại – Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp

Ngày 19/06/2020 , Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) cùng Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) đã tổ chức hội thảo “Hội thảo Hòa giải thương mại – Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp” tại Hà Nội trong Tuần lễ trọng tài và hòa giải thương mại Việt Nam 2020 (VAW 2020).

VICMC tại ALSA LEGAL CAMP 2020

Đại diện của Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam – đơn vị bảo trợ chuyên môn cho ALSA Legal camp 2020, Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã chia sẻ cho các sinh viên Việt Nam và quốc tế trong buổi Lecture Day về “Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án”.

Hội thảo góp ý các Dự thảo Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án

Dự thảo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án được kì vọng sẽ giúp cho việc giải quyết tranh chấp được nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp và bảo vệ được tính chính danh, liêm chính của Toà án, cũng như hài hoà với các quy định pháp luật khác.

Tổng kết “Hội thảo Hòa giải thương mại – Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp”

Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) cùng Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã tổ chức hội thảo “Hội thảo Hòa giải thương mại – Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp”

Một số góp ý dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án

Chủ trương xây dựng và ban hành một luật riêng về hoà giải, đối thoại tại Toà án là đúng đắn và kịp thời trong bối cảnh hiện tại, giúp cho việc giải quyết tranh chấp được nhanh chóng, thuận tiện và bảo vệ được tính chính danh, liêm chính của Toà án, cũng như hài hoà với các quy định pháp luật khác