Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Khóa tập huấn về hòa giải và kỹ năng hòa giải dành cho sinh viên năm 2020

Với mục tiêu phổ biến kiến thức về hòa giải ở Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn và giảng dạy, trong tháng 10 vừa qua Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã tổ chức Khóa đào tạo về hòa giải và kỹ năng hòa giải năm 2020 dành cho sinh viên.

Hội thảo nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp và phá sản doanh nghiệp

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) phối hợp cùng Bộ Tư Pháp và Câu Lạc Bộ Luật Sư Thương Mại Quốc Tế (VBLC) tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo tham vấn Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam

Trong ngày 17 tháng 9 năm 2020 vừa qua, Hội thảo tham vấn Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của các hội viên Hội Luật gia Việt Nam, đại diện của UNDP và các chuyên gia độc lập về hòa giải trong nước.

Hội thảo Hòa giải thương mại – Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp

Ngày 19/06/2020 , Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) cùng Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) đã tổ chức hội thảo “Hội thảo Hòa giải thương mại – Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp” tại Hà Nội trong Tuần lễ trọng tài và hòa giải thương mại Việt Nam 2020 (VAW 2020).

VICMC tại ALSA LEGAL CAMP 2020

Đại diện của Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam – đơn vị bảo trợ chuyên môn cho ALSA Legal camp 2020, Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã chia sẻ cho các sinh viên Việt Nam và quốc tế trong buổi Lecture Day về “Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án”.