Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

VICMC tham gia hỗ trợ Khoá học kỹ năng giải quyết tranh chấp quốc tế của CEFALT

Trung tâm đào tạo ngoại giao và ngoại ngữ – Center for Foreign Affairs and Language Training (CEFALT) trực thuộc Bộ Ngoại giao tại TPHCM đã tổ chức khoá học đào tạo về kỹ năng giải quyết tranh chấp quốc tế cho các công chức, viên chức thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi trao đổi nội bộ về Giải quyết tranh chấp giữa EVN và các nhà đầu tư năng lượng tái tạo

Ngày 19/11/2021 vừa qua, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) đã có Buổi trao đổi nội bộ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về chủ đề “Giải quyết tranh chấp giữa EVN và các nhà đầu tư năng lượng tái tạo”.