Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Hội thảo về hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam ngày 14/12/2022

Ngày 14/12/2022, Hội thảo về hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam ngày 14/12/2022 do Bộ Tư pháp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. LS, HGV Nguyễn Hưng Quang cùng LS. HGV Lê Trọng Thêm là các diễn giả trình bày trong Hội thảo.

Chương trình đào tạo về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa VI tại HN ngày 05-06/11/2022

Trong các ngày 05-06/11/2022, VICMC đã có ba buổi giảng dạy chương trình đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế thông qua hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa VI tại Hà Nội (LSHNQT khóa VI).

Chủ tịch VICMC trình bày tại Hội thảo Công ước Singapore về hòa giải ngày 22/09/2022

Trong sáng ngày 22/9/2022, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch VICMC đã trình bày về chủ đề “Quy tắc ứng xử của hòa giải viên và hệ quả của việc vi phạm quy tắc này theo Công ước Singapore về hòa giải” trong Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”.

HGV VICMC tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo của Công ty Mua bán điện EVNEPTC

Các Hòa giải viên của VICMC tham gia giảng dạy cho Chương trình đào tạo “Bồi dưỡng pháp luật ngắn hạn về hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng, các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện” của Công ty Mua bán điện (EVNEPTC).

VICMC tham gia hỗ trợ Khoá học kỹ năng giải quyết tranh chấp quốc tế của CEFALT

Trung tâm đào tạo ngoại giao và ngoại ngữ – Center for Foreign Affairs and Language Training (CEFALT) trực thuộc Bộ Ngoại giao tại TPHCM đã tổ chức khoá học đào tạo về kỹ năng giải quyết tranh chấp quốc tế cho các công chức, viên chức thành phố Hồ Chí Minh.