Nguyen Huong

Hội thảo tham vấn Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam

Trong ngày 17 tháng 9 năm 2020 vừa qua, Hội thảo tham vấn Tài liệu hướng dẫn mô hình hòa giải ở cơ sở của Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của các hội viên Hội Luật gia Việt Nam, đại diện của UNDP và các chuyên gia độc lập về hòa giải trong nước.