Hoạt động hội thảo/tập huấn thường xuyên

Webinar | Covid 19 – Hợp đồng xây dựng và khả năng sử dụng Hòa giải thương mại

Ngày 25/04/2020 vừa qua, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) cùng Hội Luật Xây dựng và Hợp đồng Việt Nam (VCCLG) đã tổ chức Hội thảo online (Webinar) với chủ đề: “Hợp đồng xây dựng và khả năng sử dụng Hòa giải Thương mại”.

Đào tạo kỹ năng Hòa giải thương mại cho sinh viên học bổng GES 2019

Ngày 12/11 VICMC đã tổ chức buổi giới thiệu những nội dung tổng quan về phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại cho các bạn sinh viên ưu tú của quỹ học bổng GES 2019 – Globalized Era Scholarship (Chương trình học bổng thời kỳ hội nhập).

VICMC góp ý vào dự thảo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án

Ngày 01/10/2019, Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã mời đại diện của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) tới tham luận tại Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án.