Mahatma Gandhi (ca. 1893)

Lãnh đạo tinh thần Ấn Độ

“Không ai biết được vụ việc sẽ kéo dài bao lâu… Phí luật sư cứ thế vọt lên nhanh đến mức đủ đế ngốn hết mọi nguồn lực của khách hàng… Tôi cảm thấy rằng bổn phận của tôi là phải làm bạn với cả hai bên và đưa họ xích lại gần nhau… Cả hai bên đều hài lòng với kết quả, và trong con mắt công chúng vị thế cả hai bên đều nâng lên…”

Các bài viết trước

Training program on PPA organized by ERAVCTED on October 12-13, 2023

Training program on PPA organized by ERAVCTED on October 12-13, 2023, coordinated with Bitexco Energy Joint Stock Company (Bitexco Power) on “Construction investment, Operational management of power plants and contract dispute resolution, legal issues arising during the implementation of electricity purchase contracts” with the offline and online participation of senior experts and Bitexco Power staves.

Leave a Comment