Mahatma Gandhi (ca. 1893)

Lãnh đạo tinh thần Ấn Độ

“Không ai biết được vụ việc sẽ kéo dài bao lâu… Phí luật sư cứ thế vọt lên nhanh đến mức đủ đế ngốn hết mọi nguồn lực của khách hàng… Tôi cảm thấy rằng bổn phận của tôi là phải làm bạn với cả hai bên và đưa họ xích lại gần nhau… Cả hai bên đều hài lòng với kết quả, và trong con mắt công chúng vị thế cả hai bên đều nâng lên…”

Các bài viết trước

Leave a Comment