Tri thức

Khai thác thương mại tài sản trí tuệ và khả năng GQTC SHTT bằng thương lượng, hoà giải

Với một nền kinh tế đang phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ không ngừng gia tăng. Vì vậy, trên thực tiễn tranh chấp liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ xảy ra ngày càng nhiều là hiện tượng hiển nhiên do quy luật phát triển khách quan.

Chương trình Kinh doanh và Pháp luật – Thực tiễn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Luật sư Trần Thị Thanh Huyền – Văn phòng LS NHQuang và Cộng sự, Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Thương mại quốc tế Việt Nam là khách mời tham dự Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” với chủ đề: Thực tiễn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và lưu ý cho doanh nghiệp.

Những lưu ý khi lựa chọn Hòa giải viên (phần 1)

Khi tranh chấp xảy ra, việc lựa chọn hòa giải viên có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định sự thành công của quá trình hòa giải. Vì vậy, các bên tham gia hòa giải nên xem xét nhiều yếu tố trước khi lựa chọn hoà giải viên.

Tìm hiểu về các HGV quốc tế tại VICMC

Bên cạnh sự nỗ lực từ đội ngũ Hòa giải viên trong nước, mô hình hoà giải thương mại trong mắt bạn bè trong và ngoài nước không thể được xây dựng và phát triển mạnh mẽ nếu thiếu đi … Đọc tiếp

Xác lập thỏa thuận hòa giải

Để khai thác tối đa những hiệu quả mà hòa giải đem lại, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị trong mọi giai đoạn, từ khi xác lập thỏa thuận hòa giải, trước khi tiến hành hòa giải cho đến khi tham gia hòa giải. Bài viết giới thiệu về thỏa thuận hòa giải, một điều kiện không thể thiếu trước khi bước vào mọi phiên hòa giải.