Sự kiện nổi bật

Đội thi Việt Nam tham gia Cuộc thi Hòa giải Thương mại Quốc tế ICC lần thứ 16

Vượt qua vòng tuyển chọn cạnh tranh, đội thi của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội: Lưu Huy Hoàng, Lê Hồng Linh, Nguyễn Duy An, Nguyễn Vũ Anh Phương đã trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Cuộc thi Hòa giải Thương mại Quốc tế ICC lần thứ 16

VICMC thông báo về việc triển khai Dịch vụ Hòa giải trực tuyến

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ các bên hoà giải tranh chấp một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC thông báo về việc thực hiện các thủ tục hòa giải trực tuyến, đặc biệt là các phiên hòa giải trực tuyến.