Tin tức sự kiện

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 22/04/2023

Trong ngày 22/04/2023, các Hòa giải viên của VICMC đã tham gia giảng dạy chuyên đề “Hoà giải – Xu hướng phát triển trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế” trong Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức. 

Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022

Sáng ngày 20/12/2022, Bộ Tư pháp (Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025) tổ chức “Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2022” với chủ đề “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý: Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển”

Hội thảo về hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam ngày 14/12/2022

Ngày 14/12/2022, Hội thảo về hoạt động trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam ngày 14/12/2022 do Bộ Tư pháp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. LS, HGV Nguyễn Hưng Quang cùng LS. HGV Lê Trọng Thêm là các diễn giả trình bày trong Hội thảo.

Chương trình đào tạo về hòa giải của lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa VI tại HN ngày 05-06/11/2022

Trong các ngày 05-06/11/2022, VICMC đã có ba buổi giảng dạy chương trình đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế thông qua hòa giải cho lớp Luật sư Hội nhập Quốc tế khóa VI tại Hà Nội (LSHNQT khóa VI).