Tin tức sự kiện

Sự kiện “Quy trình hòa giải – Hòa giải thương mại giả định“ ngày 14/05/2023

Chiều ngày 15/05/2023, sự kiện “Quy trình hòa giải – Hòa giải thương mại giả định“ do CLB VMED trực thuộc VICMC kết hợp tổ chức cùng Khoa Luật – Trường Đại học Ngoại thương và Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.

[VAW 2023] Hội thảo “Hòa giải thương mại – phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả: Hướng tới Hội nhập quốc tế”

Ngày 11/05/2023, trong khuôn khổ VAW 2023. hội thảo “Hòa giải thương mại – phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả: Hướng tới Hội nhập quốc tế” do VIAC phối hợp tổ chức cùng VMC đã diễn ra tại Hà Nội.

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 22/04/2023

Trong ngày 22/04/2023, các Hòa giải viên của VICMC đã tham gia giảng dạy chuyên đề “Hoà giải – Xu hướng phát triển trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế” trong Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức.