Sự kiện nổi bật

Chương trình Pháp luật và Đời sống ngày 01/01/2022 đưa tin về Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VICMC và FTU

Chương trình Pháp luật và Đời sống, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa tin về Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VICMC và FTU. Vào ngày 08/11/2021, VICMC đã tham gia Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình đào tạo V-Lex của trường Đại học Ngoại thương.